Журабек - Калбим бутун эмас

Журабек - Калбим бутун эмас

Севгимга ишониб яшар эдим, жоним,
Орзулар элтарди гузал манзиллар томон,
Сенсизлик экан ёмон.
Яшар эдим бахтли, туйгуларга ишониб,
Севгимиздан куч олиб,
Севар эдим жондек, ишонардим – сен меники.

Шохруххон - Яна ман

Шохруххон - Яна ман

Кунглингда жоним айт, менга нима бор?
Севаман сени, кугирчогим.
Ваъда бергин менга – доим ёнингда буламан деб,
Ваъда бергин менга – сизни севаман деб.

Шохруххон - Улетаю

Шохруххон - Улетаю

Улетаю… Улетаю…

Ты далеко, без тебя не легко,
Я тут, я там, не сплю по ночам.
Всё в огонь, сам не свой,
Я живу лишь тобой,
Всё тут, всё там, не сплю по ночам.

Фазо - Куп-куп

Фазо - Куп-куп

Юзларингга караб-караб туёлмасам нима килай,
Кани айтгин сан менга?
Хар куни ёнимдан утиб кетганингда
Кун буйи кетади хаёл сенга.