Сизни Севганимдан асло афсусда эмасман Чунки хаётимни бахтли онларини сархисоб килганимда ундаги энг энг Бахтли Кувончли онларим сиз билан б

Сизни Севганимдан асло афсусда эмасман Чунки хаётимни бахтли онларини сархисоб килганимда ундаги энг энг Бахтли Кувончли онларим сиз билан б

Сизни Севганимдан асло афсусда эмасман Чунки хаётимни бахтли онларини сархисоб килганимда ундаги энг энг Бахтли Кувончли онларим сиз билан боглик булган кунларим экан...

Фикр қўшиш