Иброхиммирза

Иброхиммирза


“Инжил”даги Авраам исмининг арабча шакли бўлиб, “халқлар отаси” маъносини англатади. Ривоятларга кўра, Иброҳимнинг Исҳоқ ва Исмоил деган ўғиллари бўлган. Исҳоқдан яҳудийлар халқи, Исмоилдан эса араблар тарқалган

Дилмурод

Кунглимиздаги истак, орзу (мурод) булган бола; дилга таскин, калбга малхам берган угил...

Елбой

Улгайиб, елиб-югуриб кетсин...

Басир

Кузи уткир, зийрак, сезгир, зехнли...

Айнижахон

Оламнинг зилол, покиза булоги ёки оламнинг мазмуни, мохияти...

Бузжон

успирин, навкирон, бузбола...

Бердиназир

Назир (кар.) - азоблардан огохлантирувчи, яъни Мухаммад (сав) бахш этган бола. Назир номи пайгамбарнинг сифатларидан бири...

Абулхайр

Яхшилик, эзгулик килувчининг отаси ёки эзгуликнинг отаси...

Давлатёр

Бойлик, кут ёр булсин...

Бузтемир

Буйи-басти келишган ва темирдек махкам бола...

Зорман

Зорманд (мухтож) булиб эришилган фарзанд ёки Зормухаммад (кар.) исмининг эк.шакли...

Фикр қўшиш