Исмлар маноси. Сараланган чиройли угил болалар исми

Исмлар маноси. Сараланган чиройли угил болалар исми
Исмлар маноси. Сараланган чиройли угил болалар исми


Исмлар маноси. Сараланган чиройли ўғил болалар исми. МУХАММАД ПАЙҒАМБАРИМИЗНИНГ ИСМЛАРИ айримлари

Муҳаммад –мақталишга лойиқ

Аҳмад –роббисига ҳамд айтувчи

Ҳамид – Роббига ҳамд айтувчи

Маҳмуд – мақталган

Воҳид –одоб-ахлоқда ягона

Оқиб –пайғамбарларни охири

Тоҳо –бу маъносини аллоҳгина билади

Ёсин –Аллоҳгагина маълум.

Тоҳир – тоза ва пок.

Мутаҳҳар –дили покланган.

Таййиб –хуштабиат.

Расул –элчи.

Набий- пайғамбар.

Қаййим –тўғри йўлдан боручи.

Комил –этук инсон.

Абдуллох – Аллоҳнинг бандаси.

Ҳабибуллоҳ –Робининг суюклиси.

Носир –ёрдам берувчи.

Шаҳид –гувоҳ

Шоҳид –гувоҳ

Ажир –дингна хизмат қилувчи.

Солиҳ –яхши инсон.

Содиқ –ростгўй инсон.

 

 Тўрта халифаларни исмлари

Абу Бакр ас-Сиддик —-Умар ибн ал-Хаттаб ал-Фарук—-Усман ибн Аффан Зу-н-Нурайн

——Али ибн Аби Талиб ал-мзфтада

МУСУЛМОНЧА ЎҒИЛ БОЛАЛАР ИСМЛАРИ
Бу исмларга олдига Абду қўшимчасини қўшиб мусулмонлар қўйишади.

РОББИМИЗНИ ИСМЛАРИ

Раҳмон –Абдураҳмон-раҳм қилувчи, неъмат берувчи.

Раҳим –Абдураҳим-чексиз марҳаматли, меҳрибон

Малик – мулк (ҳақиқий подшолик уникидир)

Қуддус – айб-камчиликдан мутлоқо пок зот.

Муъмин – унга қуллик қилганларга савоб беришини вада берган зот.

Муҳаймин –ҳамма нарсани билгувчи, асровчи, сақловчи.

Азиз – хар доим ҳаммани устидан ғолиб бўлувчи, хеч енгилмайди, қудратда тенги йўқ.

Жаббор –нуқсонларни тузатувчи.

Мутакаббир –буюк, улуғ.

Холиқ –оламни яратувчи, мутлақ вужудга келтирувчи.

Бориъ –йўқдан бор қилувчи.

Ғаффор –гуноҳларни кечирувчи, ўта марҳаматли зот.

Қаҳҳор –ҳамиша ғолиб, қудратли.

Ваҳҳоб – миннациз ато э`тувчи.

Раззоқ –эр юзида барча тирик мавжудодни рисқлантирувчи.

Фаттоҳ – тўғри хукум чиқарувчи.

Қобиз – истаганини рисқини камайтиради.

Босит – хохлаганини рисқини кўпайтирувчи.

Алим – ҳамма нарсадан хабардор зот.

Адл – адолатли.

Ҳалим –жозалашга шошмайдиган зот.

Азим – тассавур қила олмайдиган даражада улуғ ва буюк.

Жалил –энг буюк, улуғ.

Карим –рисқ беручи.

Шоҳид –ҳамма нарсани билгувчи.

Матин –кучли.

Валий –ёрдам берувчи, ҳимоячи.

Ҳамид – барча мақтовларга лойиқ зот.

Муҳсий –хисоб китобни яхши билувчи.

Барр –рост сўзловчи.

Таввоб – тавбаларни қабул қилгувчи.

Мунтақим –золимларни жазосини бергувчи.

Рауф – ўта меҳрибон.

Афувв –кечирувчи.

Нур –болиқни нурли этгувчи.

Ворис –борлиқдаги барча нарсаларни эгаси.

Рашид – тўғри йўлни кўрсатувчи.

ЗАМОНАВИЙ ЎҒИЛ БОЛАЛАР ИСМЛАРИ
САРДОР –бошлиқ, бошқаручи, ҳаммани олди инсони.

МУCЛИМ – мусулмон бўлсин, муслум Аллоҳ дегна фарзанд бўлсин деб қўйилади.

ИСЛОМ – ислом динимиз поклигидай, тўғрилилигидай яхши инсон бўлсин деган ниятда қўйилади.

УЛУҒБEК –улуғ инсон бўлсин, улуғларни боши беки бўлсин деган ният билан.

ОЙБEК – ОЙ+БEК

ТEМУР – темирдай қаттиқ, чидамли бўлсин деб халқимиз бу исмни қўйишади.

БОТИР –кучли, матонатли, иродали.

ҚАХРАМОН –таниқли, ғолиб, ўз замонасини обрўли одами бўлсин деб ният билан қўйилади.

ОДИЛ –адолатли, тўғри, хақиқатгўй бўлсин.

АМАЛ – амалли, яхши амалларни сохиби бўлсин.

АМИР –шох, амир, бошлиқ.

РАВШАН –нурли, йўли очиқ, нурли кўнгил.

ШEРЗОД –ШEРҚЗОТ

ИЛХОМ –илхомли, ижодли бола бўлсин деган ниятда қўйишади.

БАХТИЁР –бахли бола бўлсин деб яхши ниятда қўйишади.

ОЗОД –хар доим озодликда озод. Эркин бўлсин деб.

СОДИҚ –садоқатли, содиқ.

ДИЁРБEК –ДИЁРҚБEК

ДАВРОН –давру-даврон сурсин, хаёти яхши бўлсин деб, яхши ниятда қўйилади.

БУНЁД –ўз-ўзидан бўлсин. Катта бўлсин, исмига яраша бўлсин деб.

ТЎЙЧИБEК –Тўйда туғилган боларга атаб қўйилади.

Мусулмон исмлари
Абулайс — тат. (а.) «шерга ўхшаш матонатли».

Абумузаффар — а.“ғолиб”

Абулмуззафар — а. «ғолиб».

Абусаадат — а. «бахтли».

Абусаад — а. «омадли».

Абусаид — а. «бахтли».

Абуссалам — а. «босиқ».

Абуссалт — а. «ўткир»

Абуссафа — а. «очиқ кўнгилли».

Абуталиб — а. Абу — Талиб. Пайғамбаримизни тоғаларини исми бўлган

Абулхасан — а. Абу — Хасан.

Абутолиб—тадж. ўзб. Абу Талиб.

Абутуроб—тадж. Абу Тураб.

Абухалил — тат. Абу — Халил.

Абухалит — тат. Абу — Халид.

Абухамит — тат. Абу- Хамид.

Абухан — т. «хонни отаси».

Абушахман — т «шохни отаси».

Ади — а. «олдинда кетувчи».

Адиб— а. «ўқимишли».

Адил — а. «хақиқатгўй

Адилшах — п. Адил Қ Шах, «хақиқатгўй шох».

Адина— п. «байрам, жума».

Адли — а. «хақиқат курашувчиси».

Аднан — а. жаннатни қўриқловчи соқчини иккитадан биттасини исмидир.

Аднаш — тат. «жума».

Адрар — а. «ёрдам».

Ажар — каз. «ёқимли, чиройли».

Азамат — а. «ботир,ғолиб, тезкор».

Азамджан— п. Азам -Джан.

Азамулла — Азам Аллах.

Азамхан — тат. Азам — Хан.

Азар — п. «олов».

Азаранг— мисол. «олов ранги», «оловли».

Азарахш. — мисол «олов нури», «чақмоқ».

Азаргол — мисол «оловли гул».

Азаргун — мисол «олов ранглари».

Азармехр — мисол. «олов ва қуёш».

Азарфар — п. «оловни нури».

Азизали — аз. тадж. ўзб. Азиз — Али.

Азизуллах — а. «Аллох ёрдамида иш юритувчи».

Азимкул — т. «Аллохни қули».

Азин — п. «мукофот».

Азмат — Азамат.

Акрам— а. «сахий».

Олим— а. «олим инсон».

Олимджан— п. Олим — Джан.

Али мухаммад — п. Али — Мухаммад.

Алишер — тадж. ўзб. Алишир.

Амир — а. «бошқарувчи».

Амируллах — а. «эмир Аллаха».

Амирали — а. Амир — Али.

Асрам — а. «ўткир».

Б

 

Бадр — а. «тўлиқ ой,чиройли».

Бадруалам — а. Бадр — Алам.

Бадруддин — а. Бадр — Дин.

Бадруддуджа — а. қоронғуликда тўлин ой

Бадрулислам — а. . Бадр — Ислам.

Бадретдин — аз. тат. Бадр ад-Дин.

Бахтали — п. Бахт — Али.

Бахтавар — п. «омадли, бахт келтирувчи».

Бахтафарид — п. «бахтли бўлиш учун туғилган».

Бахти — тадж. «бахтли».

Бахтиёр — тадж. Бахтияр.

Бахтишах — п. Вахт -Шах.

Бахтияздан— тат. «Аллохни бахтли қули».

Бахтияр — п. «бахтли».

Башир — а. «маслахатчи, хушхабарчи».

Башкул— «чаққон».

Башорат — тадж. ўзб. Башарат.

Бегмад — т. Қисқартирилгани Бегмухаммад.

Бегмат — кисқартирилгани Бегмухаммад.

Бегмурад — т. Бек — Мурад.

Бегмухаммад — т. Бекмухаммад.

Бекташ — т. «тошдай қаттиқ, кучли».

Бектемир — ўзб. Бек — Темир.

Бердибек — т. Берди — Бек.

Бердикул — т. Берди — Кул.

Бердимурад — т. Берди Қ Мурад.

Бердимухаммад — т. (а.) Берди — Мухаммад.

Бердипулад (Бердибулат) — т. Берди — Булат.

Бердихан — т. Берди + Хан.

Берк — т. «кучли,».

Берке — т. «қаттиқ, кучли».

Бехназ—мисол. «ғурурли».

Бехнам— мисол. «чиройли исм сохиби».

Бехния — мисол. «яхши аждодлар авлоди».

Бехнуш — п. «бахтли».

Бехрам — Бахрам.

Бехруз — п. «бахтли».

Бешарет — аз. Башарат.

Беюк— аз. «буюк».

В

Ваджиб—араб. «хурматга лойиқ, лойиқ».

Ваджид — араб. «барпо э`тувчи эга».

Ваджих — араб. «машхур, баландбахога лойиқ».

Вадуд — а. «севувчи».

Вазих—а. «чиройли, аниқ».

Валикул — ўзб. Вали + Кул.

Валимат — ўзб. Валимухаммад.

Вассаф — а. «мақтовчи».

Вафа — а. «тўғрилик, хақиқат, содиқлик».

Вафаи — а. «содиқ, ишончли».

Вафадар — п. «содиқ, ишончли».

Вахид (Вахит) — а. «битта, биринчи фарзанд».

Вахидуддин — а. Вахид + Дин.

Вахидкули — т. «якка Аллоҳни қули».

Ваххаб—а. «тугалланмаган».

Ваххадж — а. «ёрқин ёнувчи».

Г

Галиб— а. «ғолиб».

Галимдар — тат. «ўқимишли саводли инсон».

Гамир — тат. Амир.

Ганим — а. «омадли».

Гани Аллах — а. Гани + АЛЛАХ (1).

Гарадаг — аз. «қора тоғ».

Гомербаки — тат. «умри боқий».

Д

Дадабай — т. Дада + Бай.

Дадабой — тадж. Дадабай.

Дадахон — тадж. ўзб. Дада Қ Хон.

Дадаш — «ака».

Дадар — «хақиқатгўй».

Дадгар — п. «хақиқат бўйича хукум чиқаради».

Дадо — тадж. Дада.

Дадобой — тадж. Дадабай.

Дадоджон — тадж. Дадо + Джон.

Дадохон — тадж. Дадахон.

Дамир — т. «айтганини қиладиган, иродали»;

Дамир (Замир) — а. «виждон,ғурур»;

Дана — п. «ақлли, биладиган».

Даниял — а. (эвр.) «Аллохни немати»;

Данияр — п. Даниял.

Данял — Даниял.

Демир— аз. «темир».

Демирдаш — аз. «тош ва темир».

Дениз— аз. «денгиз».

Джасир — а. «кучли, иродали».

Джасур — а. «кучли, иродали,жасур».

Э

Эрбол— каз. «қахрамон бўл».

Эрен — каз. «вақт, эрталаб».

Эркин — каз. «эркин».

Эркингали — каз. Эркин +ъАли.

Эскендир — каз. Искандар.

Ёри — тадж. «ёрдам».

Ёрмат — тадж. Ёрмухаммад.

Ёрмахмад — тадж. Ёрмухаммад.

Ёрмухаммад — тадж. Яр + Мухаммад.

Ёсин — тадж. ўзб. Ясин

Ж

Жанбек—каз. Джанибек.

Жума — каз. Джума.

Жумагали — каз. Джума Қ Али.

З

Забардаст — п. «чаққон, уддабурон».

Заир — а. «меҳмон».

Зайн — а. «чиройли».

Зайнуллах — а. « Аллохни безаги».

Закирджан — тат. Закир + Джан.

Заманкутлў — тат. «бахтли вақт».

Заманшах— «ўзини вақтини шохи».

Замил — а. «дўст».

Замин — п. «эр».

Зафар — а. «ғалаба»

Захмет — аз. «меҳнат».

Зинатнур — тат. Зинат + Ҳйп.

Зинатулло — тадж. ўзб. Зинатулла.

Зияд Аллах— а. «Аллохни инояти».

Зиядат — а. «яхши, яхшилик, тозалик».

Зиядатулла — а. « Аллохни немати».

Зияддин — аз. п. Зия ад-Дин.

Зиядихан — тат. Зияд Қ Хан.

Зулкадар — а. «чиройли ҳаёт сохиби».

Зуфар— а. «ғолиб».

И

Ибрахимкул — т. Ибрахим + Кул.

Ибриз — а. «тоза тилла».

Ибшар — а. «хурсанд қилувчи, ишонтирирувчи».

Игамберди — т. «Аллоҳни немати».

Игамкул — т. «Аллоҳни қули».

Иззатали — п. Иззат + Али.

Икбал — а. «бахт, омад».

Икбол — тадж. Икбал.

Илбек — тат. Ил + Бек.

Ирам — а. «жаннат».

Исмандиёр — тадж. ўзб. Исфандиёр.

Исмендаяр — аз. Исфандияр.

Исмендияр — аз. Исфандияр.

Исмет — аз. тур. Исмат.

Исмоил — тадж. ўзб. (а.) Исмаил.

Исо — тадж. ўзб. Иса.

Ифтихар — аз. «ғурур, машхурлик».

Ихтияр — а. «танлаш».

Ишбарс — тат. Иш + Бар

К

Кабуд — тадж. «кўккўзли».

Кави — а. «кучли».

Кадим— а. «қадимий,эски».

Кадри— а. «қадрли, лойиқ».

Камбахт — п. «бахтли».

Камбахш — п. «бахт келтирувчи».

Каракуз — тат. (т.) «қоракўз».

Карихан — т. Кари + Хан.

Карим Аллах — а. Л. Карим + АЛЛАХ (1).

Каримхан — тат. Карим + Хан.

Кувват — а. «куч».

Курбанвали — тат. Курбан + Вали.

Куркмас — т. «қўрқмас».

Кусябай — тат. «кўп йиллар кутилган бола».

Л

Лабиб—а. «ақлли».

Лайс — а. «шер».

Латифхан — тат. Латиф + Хан.

М

Маъаз — а. «ҳимоя».

Мавлоно — тадж. ўзб. Мавлана.

Маллабек — ўзб. Малла + Бек.

Маллох — тадж. «матрос, моряк».

Малуф — а. «таниш, машхур».

Мамад — тадж. ўзб. Мухаммад.

Мамадназар — тадж. Мухаммадназар.

Мамадшариф — тадж. Мухаммадшариф.

Мамараим — тадж. ўзб. Мухаммадрахим.

Мамил — тат. «ширин, маззали».

Мамун— а. «ҳимояланган, сақланган».

Маъмур — а. «яшовчи, гуллаб яшновчи».

Мангу—т. «умрбот».

Мангуберди — (т.) «Аллоҳ умрбот берди».

Мангуш — тат. «мангу дўст».

Манзар — а. «танланган».

Манзир — а. «огоҳлантирувчи,эҳтиёткор».

Манзурали — Манзур + Али.

Маннан—а. «сахий».

Мансур — а. «омад ёр бўлган инсон».

Марат — тат. Мурад.

Мард — п. «эркак, эркакча».

Матин — а. «чидамли, кучли».

Мафруз— а. «ажралиб турувчи, танланган».

Махбуб—а. «суюкли».

МахбубАллах— а. «Аллоҳни суюклиги».

Махбубали — а.-п. Махбуб + Али.

Махбубзада — тат. Махбуб + Зада.

Махзуз— а. «бахтли».

Махмалик — п. «буюк шох».

Мирзабек — тат. Мирза + Бек.

Мирзабирде — тат. Мирза + Бирде.

Мирзабулат — тат. Мирза + Булат.

Мирзавали — тат. Мирза + Вали.

Мирзагабдулла — тат. Мирза + Абд Аллах.

Мирзагали — тат. Мирза + Али.

Мирзасаит — тат. Мирза + Сайд.

Мирзасалим — тат. Мирза + Салим.

Мирзафазил — тат. Мирза + Фадил.

Мирзафатих— тат. Мирза + Фатих.

Мирзахабиб—тат. Мирза + Хабиб.

Мирзахан — тат. Мирза + Хан.

Мирзаханиф — тат. Мирза + Ханиф.

Мирзахасан—тат. Мирза +Хасан.

Мирзашейх — тат. Мирза + Шайх.

Мирзия — тат. Мир + Дия.

Мирзо — тадж. узб. Мирза.

Миркадам— тат. Мир + Кадам.

Миркадир — тат. Мир + Кадир.

Миркамал — тат. Мир + Камал.

Миркасим — тат. Мир + Касим.

Мирмагсум — тат. Мир + Маъсум.

Мирмсисмут — тат. Мир + Махмуд.

Мирмухаммет — тат. Мир + Мухаммад.

Мирмухсин — тат. Мир + Мухсин.

Мироб—тадж. Мираб.

Мирон — тадж. Миран.

Музаффар — а. «ғолиб, ғалаба қозонувчи».

Мухаллад — а. «ўлмайдиган».

Мухаммадала — а. Мухаммад + Ала.

Мухаммадалам — а. Мухаммад + Алам.

Мухаммадали — а. Мухаммад + Али.

Мухаммадамджад — а. Мухаммад + Амджад.

Мухаммадамин — а. Мухаммад + Амин.

Мухаммаданвар — а. Мухаммад + Анвар.

Мухаммадариф — а. Мухаммад + Ариф.

Мухаммадасад — а. Мухаммад + Асад.

Мухаммадасим — а. Мухаммад + Асим.

Мухаммадаслам — а. Мухаммад + Аслам.

Мухаммадата — а. Мухаммад + Ата.

Мухаммадафзал — а. Мухаммад + Афдал.

Мухаммадахмад — а. Мухаммад + Ахмад.

Мухаммадахсан — а. Мухаммад + Ахсан.

Мухаммадашраф — а. Мухаммад + Ашраф.

Мухаммадбаки — а. Мухаммад + Баки.

Мухаммадбакир — а. Мухаммад + Бакир;

Мухаммадвали — а. Мухаммад + Вали.

Мухаммадвафа — а. Мухаммад + Вафа.

Мухаммадгада. — а. Мухаммад + Гада.

Мухаммадгази — а. Мухаммад + Гази.

Мухаммадгариб— а. Мухаммад + Гариб.

Мухаммадгафур — а. Мухаммад + Гафур.

Мухаммаддарвиш — а. Мухаммад + Дарвиш.

Мухаммадджафар — а. Мухаммад + Джафар.

Мухаммадджон — тадж. ўзб. (а.) Мухаммад + Джан.

Мухаммаддуст — п.-а. Мухаммад + Дуст.

Мухаммаделислам — тат. (а.) Мухаммад + Ислам.

Мухаммадетдин — тат. (а.) Мухаммад + Дин.

Мухаммадзакир — а. Мухаммад + Закир.

Мухаммадзахир — а. Мухаммад + Захир.

Мухаммадзикир — тадж. ўзб. (а.) Мухаммад + Зикр.

Мухаммадзикрия — а. Мухаммад + Закария.

Мухаммадзия — а. Мухаммад + Дия.

Мухаммадзохир — тадж. ўзб. (а.) Мухаммадзахир.

Мухаммади — а. «последовател Мухаммада .

Мухаммадкази — а. Мухаммад + Кади.

Мухаммадказим — а. Мухаммад + Казим.

Мухаммадкамил — а. Мухаммад + Камил.

Мухаммадкарим — а. Мухаммад + Карим.

Мухаммадкасим — а. Мухаммад + Касим.

Мухаммадкомил — тадж. Мухаммад + Камил.

Мухаммадкул(и) — т. Мухаммад + Кул.

Мухаммадлабиб— а. Мухаммад + Лабиб.

Мухаммадлатиф — а. Мухаммад + Латиф.

Мухаммадмасум — а. Мухаммад + Масум.

Мухаммадмахдум — а. Мухаммад + Махдум.

Мухаммадмуаззам — а. Мухаммад + Муъаззам.

Мухаммадмубин — а. Мухаммад + Мубин.

Мухаммадмумин — а. Мухаммад + Мумин.

Мухаммадмурад — а. Мухаммад + Мурад.

Мухаммадмурод — тадж. (а.) Мухаммадмурад.

Мухаммадмустафа — а. Мухаммад + Мустафа.

Мухаммадмухсин — а. Мухаммад + Мухсин.

Мухаммаднаби — а. Мухаммад + Наби.

Мухаммадназар — а. Мухаммад + Назар.

Мухаммадназир — а. Мухаммад + Назир.

Мухаммаднаки — а. Мухаммад + Наки.

Мухаммадниёз — тадж. ўзб. (а.) Мухаммад Қ Нияз.

Мухаммаднияз — а. Мухаммад + Нияз.

Мухаммаднур — а. Мухаммад + Ҳйп.

Мухаммадориф — тадж. ўзб. (а.) Мухаммадариф.

Мухаммадосим — тадж. ўзб. (а.) Мухаммадасим.

Мухаммадраджаб— тадж. (а.) Мухаммад + Раджаб.

Мухаммадраст — Мухаммад + Раст.

Мухаммадрасул — а. Мухаммад + Расул.

Мухаммадрауф — а. Мухаммад + Рауф.

Мухаммадрахим — а. Мухаммад + Рахим.

Мухаммадрахман — а. Мухаммад + Рахман.

Мухаммадриза — а. Мухаммад + Рида.

Мухаммадсадик — а. Мухаммад + Садик.

Мухаммадсаид— а. Мухаммад + Саид.

Мухаммадсайид — а. Мухаммад + Сайид.

Мухаммадсалих — а. Мухаммад + Салих.

Мухаммадсарвар — а. Мухаммад + Сарвар.

Мухаммадтаиб— Мухаммадтайиб.

Мухаммадтайиб — а. Мухаммад + Тайиб.

Мухаммадтаки — а. Мухаммад + Таки;

Мухаммадтахир — а. Мухаммад + Тахир.

Мухаммадумар — а. Мухаммад +Умар.

Мухаммадфазил — а. Мухаммад + Фадил.

Мухаммадфарук — а. Мухаммад + Фару к.

Мухаммадфасих — а. Мухаммад + Фасих.

Мухаммадфахир — а. Мухаммад + Фахир.

Мухаммадхаким — а. Мухаммад + Хаким.

Мухаммадхас — а. Мухаммад + Хас.

Мухаммадхаят — а. Мухаммад + Хаят.

Мухаммадхол — тадж. ўзб. Мухаммад + Хол.

Мухаммадшакур — а. Мухаммад + Шакур.

Мухаммадшараф — а. Мухаммад + Шараф.

Мухаммадшариф — а. Мухаммад + Шариф.

Мухаммадшафи — а. Мухаммад + Шафи.

Мухаммадшах — а. Мухаммад + Шах.

Мухаммадшахин — а. Мухаммад + Шохин.

Мухаммадшукур — тадж. ўзб. Мухаммад + Шукур.

Мухаммад-ёр — тадж. ўзб. Мухаммадъяр.

Мухаммадъяр — а. Мухаммад + Яр.

Мухаммадъёр — тадж. Мухаммадъяр.

Мухаммадюсуф — а. Мухаммад + Юсуф.

Мухоммадякуб— а. Мухаммад + Якуб.

Мухамметамин — тат. Мухаммадбаки.

Мухамметбаки — тат. Мухаммадазиз.

Мухамметбакир — тат. Мухаммад + Бакир.

Мухамметбасир — тат. Мухаммад + Басир.

Мухамметбек — тат. Мухаммад + Бек.

Мухамметвали — тат. Мухаммадвали.

Мухамметвафа — тат. Мухаммадвафа.

Мухамметвахит — тат. Мухаммад + Вахид.

Мухамметгазиз — тат. Мухаммадазиз.

Мухамметгали — тат. Мухаммадали.

Мухамметгалиб— тат. Мухаммад + Галиб.

Мухамметгарай — тат. Мухаммад + Гарай.

Мухамметгариф — тат. Мухаммад + Гариф.

Мухамметгата — тат. Мухаммадата.

Мухамметдамин — тат. Мухаммад + Дамин.

Н

Набиб— а. «ақилли, буюк немат».

Набихан — тат. Наби + Хан.

Набияр — тат. Наби + Яр.

Наврузбай — тат. Навруз + Бай.

Наврузбек — т. Наврўз + Бек.

Нагиз — п. «яхши чиройли».

Назар— «қараш, кўз, эътибор».

Назарали — Назар + Али.

Назарбай — т. Назар + Бай.

Назарбек — т. Назар + Бек.

Назарби(й) — т. Назар + Би.

Нурислам — тат. Ҳйп + Ислам.

Нурихан — тат. Нури + Хан.

Нуриш — тат. Ҳйп + Иш.

Нуришсис— тат. Нури + Шах.

Нурияздан — тат. Ҳйп + Яздан.

Нурмамед — аз. Нурмухаммад.

Нурмат — тадж. ўзб. Нурмухаммад.

Нурмухаммад — араб. Ҳйп + Мухаммад.

Нурмухаммет — тат. Нурмухаммад.

Нурсабах — тат. Ҳйп + Сабах.

Нурсагит — тат. Ҳйп + Саъид.

Нурсаит — тат. Ҳйп + Сайид.

Нурсалим — тат. Ҳйп + Салим.

Нурхабиб—тат. Ҳйп + Хабиб.

Нурхак — тат. Ҳйп + Хакк.

Нурхаким — тат. Ҳйп + Хаким.

Нурхалим — тат. Ҳйп + Халим.

Нурхалит — тат. Ҳйп + Халид.

Нурхамат — тат. Ҳйп + Хамад.

Нурхамит — тат. Ҳйп + Хамид.

Нурхан — тат. Ҳйп + Хан.

Нурханиф — тат. Ҳйп + Ханиф.

Нурхарис — тат. Ҳйп + Харис.

Нурхасан — тат. Ҳйп + Хасан.

Нурхатип — тат. Ҳйп + Хатиб.

Нурхузя — тат. Ҳйп + Ходжа.

Нурхусайн — тат. Ҳйп + Хусайн.

Нуршат — тат. Ҳйп + Шад.

О

Обайдулла — тадж. ўзб. Убайд Аллах.

Обид — тадж. ўзб. Абид.

Облокул — ўзб. Аллахкул.

Овез — туркм. Авад.

Озод — тадж. Азад.

Олим — тадж. ўзб. Алим.

Омар — аз. тур. Умар.

Омир — тадж. ўзб. Амир.

Омон — ўзб. Аман.

Ориф — тадж. ўзб. Ариф.

Отабек — ўзб. тадж. Атабек.

Отаёр — ўзб. Ата +Яр.

Охун — тадж. ўзб. Ахунд.

Охунбобо — тадж. Охун + Бобо.

Очил — ўзб. тадж. Ачил.

П

Пахлаван— п. «ботир, ғолиб, қахрамон».

Пирали — Пир + Али.

Пиримкул — ўзб. Пирим (мой пир) + Кул.

Пирмухаммад — Пир + Мухаммад.

Пирмухаммет — тат. Пирмухаммад.

Пирназар — п. Пир + Назар.

Пирон — тадж. Пиран.

Р

Раван— п. «тезкор, оқувчи».

Равил — баш. тат. Рави.

Равшан — п. «ёрқин, тоза, нурли».

Равшанали — Равшан + Али.

Равшанбек — тат. Равшан + Бек.

Раим — а. Рахим.

Раимбек — тат. Раим + Бек.

Раимкул — тат. Раим + Кул.

Рамазан — Рамадан.

Рамазанали — п. Рамадан + Али.

Рамазон — тадж. ўзб. Рамадан.

Рамиз — (а.) Рамз.

Расул — а. «юборилган, хабарчи».

Расулахмет — тат. Расул + Ахмад.

Рафат — Рифат.

Рахат — а. «дам, тинчлик».

Рахимберди— «Аллоҳ берди».

Рахимбой — ўзб. тадж. Рахимбай.

Рахимнур — тат. Рахим + Ҳйп.

Рахимхан — тат. Рахим + Хан.

Рахимшах — тат. Рахим + Шах.

Ришад — п. Рашад.

Ришат — тат . Ришад.

Рузбех— п. «бахтли».

Руслан — тат. Арслан.

Рустам— п. «кучли».

Рустамали— Рустам + Али.

Рустамбек — Рустам + Бек.

С

Садид— а. «ишончли.

Садикали — п. Садик + Али

Саиткамал — тат. Сайд + Камал.

Саиткарим — тат. Сайд + Карим.

Сайидамир— п. Саййид + Амир.

Сайидахмад—п. Саййид + Ахмад.

Сайидим — т. «мени Саййид».

Сайидкул{и) — ўзб. тадж.Саййид + Кул.

Сайидмурад — п. Саййид + Мурад.

Сайидмурод — тадж. ўзб. Сайидмурад.

Сайидмухаммад— п. Саййид + Мухаммад.

Сайидрахмон — тадж. ўзб. Саййид + Рахман.

Сайрахмон — тадж. Сайидрахмон.

Сайфуллах — а. Сайф + АЛЛАХ

Сайфуддавла — а. «давлат қиличи».

Сайфулислам — а. «ислом қиличи».

Сайфали — п. Сайф + Али.

Содик — тадж. ўзб. Садик.

Содир — тадж. ўзб. Садир.

Сохибджамол — тадж. ўзб. Сахибджамал.

Сохибназар — тадж. ўзб. Сахибназар.

Т

Тале — п. «бахт».

Таркан — т. Тархан.

Тулай — т. «тўлин ой».

Тулбай — тат. «тўлиқ бой».

Турдиали — т. Турди + Али.

Турдикул — т. Турди + Кул.

У

Узеир — аз. Узайр.

Узок — узб. Узак.

Уктам — т. «ғурурли».

Улмас — т. «умри узун».

Улубек— аз. Улугбек.

Улуг — т. «катта, буюк».

Улуғбек — т. Улуг + Бек.

Улуғхан — т. Улуг + Хан.

Умид — п. «орзу, мақсад, интилиш, умид».

Умидбай — тат. Умид + Бай.

Умидгарай — тат. Умид + Гарай.

Утабай — тат. Ута + Бай.

Утагали — тат. Ута + Али.

Утаган — тат. «ниятлар рўёби».

ф

Фаррох — Фаррух.

Фаррохзад — Фаррухзад.

Фаррух— п. «ажойиб, бахтли»;

Фаррухсияр — п. «бахтли».

Фархат — а. «хурсандсилик».

Фатихали — п Фатих + Али.

Фикрат — а. «ғоя, ўй».

Фирдавс — тадж. Фирдаус.

Фирдаус— п. «жаннат боғи».

Фихар — а. « ғурур, машхурлик».

Фоад — Фуад.

Форузан — Фурузан.

Фуад — а. «юрак, ақл, қалб».

Фувад — а. Фуад.

Футух— а. «ғалаба».

Х

Хабаб— а. «мақсад, ўй, охири».

Хабиб— а. «суюкли;

Хабибгали — тат. Хабиб + Али.

Хабибджалал — тат. Хабиб + Джалал.

Хабибджан — тат. Хабиб + Джан.

Хабибелислам — тат. Хабиб + Ислам.

Хабибуллах— Хабиб Аллах.

Хабибулло — тадж. ўзб. Хабибуллах.

Хайдарбек — тат. Хайдар + Бек.

Хайдаргали — тат. Хайдарали.

Хайдарджан — тат. Хайдар + Джан.

Хайдаркул — т. Хайдар + Кул.

Хайдархан — тат. Хайдар + Хан.

Хайдаршах — тат. Хайдар + Шах.

Халим — а. «сахий, юмшоқ, қисқа».

Халимбай — тат. Халим + Бай.

Халимбек — тат. Халим + Бек.

Халимджан — тат. Халим + Джан.

Халимулла — Халим Аллах.

Худайберди — «Худо берди».

Хуршид— п. «ёрқин қуёш».

Хушмухаммад — Хуш + Мухаммад.

Хушмухаммадбек — т. Хушмухаммад + Бек.

Ш

Шадман— п. «хурсанд, бахтли».

Шадманд— «хурсанд».

Шаибек — т. Шайибек.

Шаиг — аз. Шаик.

Шайхибек — т. Шайх — Бек.

Шайхинур — тат. Шайх -Ҳйп.

Шайхияр — тат. Шайх — Яр.

Шайхмухаммад — п. Шайх + Мухаммад.

Шайхулла — тат. Шайх Аллах.

Шайхшах— п. Шайх + Шах.

Шарифзада — тат. Шариф + Зада.

Шарифкул — тат. Шариф + Кул.

Шарифрахман — тат. Шариф + Рахман.

Шарифхан — тат. Шариф + Хан.

Шароф — тадж. ўзб. Шараф.

Шарофиддин — тадж. ўзб. Шараф ад-Дин.

Э

Эгам — ўзб. тадж. Игам.

Эгамберди — ўзб. тадж. Игамберди.

Исмлар. Энг чиройли ва машхур исмлар

Исмлар. Энг чиройли ва машҳур исмлар. Дилназ – Шодия – Шерали – Шавкат – Пўлат– Ғайрат – Турғун – Феруза – Жасур – Джасур – Суннатилло – Нулуфар – Умид – Севара – Гўзал – Адлия – Бунёд – Нигора – Адолат – Анора – Юлдуз – Ёдгор – Ядгар – Бекзод – Бахрам – Бахром – Бахтиёр – Очил – Наргиз – Шухрат – Саодат – Наима – Наиля – Алфия – Рашид – Максут –...

Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари

Исмлар маноси. Сараланган қизлар чиройли исмлари. ПАЙҒАМБАРИМИЗНИ АЁЛЛАРИНИ ИСМЛАРИ-Хадиджа...

Угил болалар Исмлар маноси / ТОП 5000 исмлар туплами

Исмлар маноси ўгил фарзанд кўрмоқчи бўлганлар учун энг янги замонавий исмлар тўплами....

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар туплами

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар тўплами. Имрон – тириклик, барҳаётлик, тириклик, узоқ умр кўрувчи кўп яшовчи....

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари. УЗБEКИСТОН ИСМЛАРИ-Дилназ-Нодира-Наиля-Алфия-Гузал-Алия-Зайнаб-Хабиба-Малика-Саида-Наргиза-Айгул...

Исмлар маноси. Сараланган чиройли угил болалар исми

Исмлар маноси. Сараланган чиройли ўғил болалар исми. МУХАММАД ПАЙҒАМБАРИМИЗНИНГ ИСМЛАРИ айримлари...

Изохлар 21

 1. Офлайн
  ASADBEK
  ASADBEK 4 сентября 2023 17:11
  Ism ma'nosi
 2. Офлайн
  Отабек
  Отабек 10 июля 2023 15:29
  исмимни маъноси нима
 3. Офлайн
  MUHAMMADMAXTIY
  MUHAMMADMAXTIY 7 июня 2023 08:55
  Muhammadmaxtiy
 4. Офлайн
  shermat
  shermat 14 марта 2023 13:43
  yo'q-ku menga juda yoqmadi!yaxshi emas ekan-ku

  ghfxdxxgczxxxxnbc f
 5. Офлайн
  Асланшох
  Асланшох 4 ноября 2022 07:58
  Аҳсан исмининг маъноси нима
 6. Офлайн
  Насимжон
  Насимжон 15 сентября 2022 00:21
  Исмининг маносини ким билади
 7. Офлайн
  Ilyos
  Ilyos 18 мая 2022 11:01
  Ilyos payg‘ambar ismi
 8. Офлайн
  Allayor
  Allayor 26 апреля 2022 14:12
  Allayor Sanjar Habiba Asal isimlarini ma'nosi
 9. Офлайн
  REDCLOVER
  REDCLOVER 23 марта 2022 15:59
  CHIROYLI ROQ ISMLR KERAK
  1. Офлайн
   Асланшах
   Асланшах 4 ноября 2022 07:56
   Масрур Ахсан Асланшах Абдумуталлиб
 10. Офлайн
  Xushnud
  Xushnud 3 марта 2022 11:35
  Xushnudbek
 11. Офлайн
  FAJER
  FAJER 27 февраля 2022 18:51
  Arabcha tong shafaq subh manosini bildiradigan qiz bola ismi
 12. Офлайн
  Шермат маьноси
  Шермат маьноси 26 февраля 2022 16:08
  Шермат исмининг маъноси

  Шермат исмининг маъноси нима
 13. Офлайн
  Shohjahon
  Shohjahon 26 декабря 2021 19:25
  Ismi manosi

  Shohjahon ismini manosi
 14. Офлайн
  Dinora
  Dinora 13 декабря 2021 19:25
  Qadrli qimmatli
 15. Офлайн
  Saydiamirxon
  Saydiamirxon 11 декабря 2021 20:52
  Maʼnosi nima
 16. Офлайн
  Субхон
  Субхон 4 октября 2021 05:23
  Маноси нима
 17. Офлайн
  Имран
  Имран 18 июля 2021 14:05
  Кучли болла
  Узок умру курадиган бола ва ота онасига мехрубон болла
 18. Офлайн
  Дилафруз
  Дилафруз 2 января 2021 13:52
  Исмим маноси
 19. Офлайн
  A
  A 28 ноября 2020 23:06
  Xushnira ismining monisi
 20. Офлайн
  Farodisa
  Farodisa 6 ноября 2020 19:05
  Farodisa wunaqasini ewtkamisla

Фикр қўшиш