СанЖай - Фаришталар

СанЖай - Фаришталар
СанЖай - Фаришталар

СанЖай - Фаришталар Текст песни

Мана яна келдим, сен қайдасан, қаердасан?
Бахтлимисан менсиз, ёлғиз?
Чин юракдан шуни билгани келдим.
Яна ўша йўлдаман,
Мен келганман бошқа жойдан, ҳайрон бўлма,
У тарафдан зўр хушхабарлар
Айтгани келдим.

Фавворалар боғларда, фаришталар учар,
Юлдузлардан яралган остоналар.
Фавворали боғларда севишганлар яшар,
Юлдузлардан безалган остоналар.

Мана яна кўрдим, нурлигинам, ойдин юзинг
Ёғдусидан жодуланган бағримда
Кўнгил созини чалдим.
Яна ўша йўлдаман,
Фарқим баланд бошқалардан.
Жондан севган ҳам адашган бир қаландарман,
Кетгани келдим.

Фавворалар боғларда, фаришталар учар,
Юлдузлардан яралган остоналар.
Фавворали боғларда севишганлар яшар,
Юлдузлардан безалган остоналар. (х1+х1)

Фикр қўшиш