Биз эгасизликни жуда яхши биламиз...

Биз эгасизликни жуда яхши биламиз...
Биз эгасизликни жуда яхши биламиз...

– Биз эгасизликни жуда яхши биламиз.
Шунинг учун ҳам "Кетаман" деганга "Кетавер" демасдан "Аллоҳга омонат" деб атаймиз.

Фикр қўшиш