Барчаси севгимдан билмас у хамон севги хакида шеър

Барчаси севгимдан билмас у хамон


Имкон қолмади бошқа севишга
Бахорман айландим бир умир қишга
Қолмади орзулар қолмади имкон

Барчаси севгимдан билмас у хамон

Гўё мен кабутар у чексиз осмон
Самога учардим у кулган хар он
Не қилиш билмади бу юрак сарсон
Жавобсиз кўнглимда шубхай гумон

Хайр деган сўзлар қалбинг тиларкан
Бу хаётда севилганмас севган биларкан
Бевафони севманг Фурқат айтади !
Бевафо лавз қилиб хар он қайтади.

Сени согинишни яхши кураман

Сени согинишни яхши кураман... Сени рашк килиш Мен учун бахт... Сени курсам яшагим келади... Негадир сени севиш менга ёкади....

Унутамиз

Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни, Вафо нима билмай жафолар ютамиз. Бир кун ишқ уволи урар иккимизни, Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз....

Бахтимга бор булгин жоним севгилим

Эшитсам овозинг хар дам нар нафас Сехрли сузингдан олсайдим доим дарс Сендан узга мухаббат керакмас бас Бахтимга бор булгин жоним севгилим......

Сен аввал севиб кур - сева оласанми

Сен аввал севиб кур - сева оласанми? Юрагинг сузига кира оласанми? Бир даста гул тутиш ошиклик эмас, Кузимдан сузларни тера оласанми?...

Сен сабаб севилиш бахтини туйдим

Сен сабаб севилиш бахтини туйдим, Кузларингга караб Бахтим деб суйдим. Ишон, севганимга ачинмай куйдим, Oллохим хамиша асрасин сени.......

Севдим узим

Севдим узим Севди кузим Юракдаги Сунги сузим......

Уткинчи дунёда алам меники

Уткинчи дунёда алам меники Номингиз ёзилган калам меники Уткинчи дунёда сизни юкотсам Жаннатларда албатта булинг меники...

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Кузларим иложсиз тикилар эрга

Кузларим иложсиз тикилар эрга, Вужудимдан канча алам ёгмасин, Кизганиб турсамда у киздан сени, Дердим, кузларингдан хеч ёш томмасин...!...

Сен булгин ёнимда доимо хамрох

Майли сен учун сунса хаётим, Майли сен учун синса канотим, Хар канча азобга берардим бардош, Сен булгин ёнимда доимо хамрох......

Фикр қўшиш