Узун тунлар соғинган наҳорим бўлинг согинч хакида шер

Узун тунлар соғинган наҳорим бўлинг
Узун тунлар соғинган наҳорим бўлинг

Узун тунлар соғинган наҳорим бўлинг,
Совуқ қишлар соғинган баҳорим бўлинг.
Нафис шамол соғинган ифорим бўлинг,
Ширин уйқу соғинган бедорим бўлинг.

Фикр қўшиш