Йиғламанг севги хакида шеър

Йиғламанг


Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб,
Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб.
Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!


Ким учун суянчиқ бўлган қалқонман,
Кимларнинг орзуси бўлган армонман.
Сизни бир юқламай қўйган ёмонман,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Беш кунлик дунёни омонат билинг,
Инсонсиз инсонга яхшилик қилинг.
Қўлингизни очиб дуолар қилинг!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Тонг чоғи шабнамдек гулларга қўнсам, 
Юзингизга томган ёмғирда бўлсам. 
Соғинсангиз тунлар тушларга кирсам!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Майли энди отди кетди откан кунлар

Майли энди отди кетди откан кунлар. Кайтаролмай догда юрар бу конгиллар. Севаркансан нега тондинг севгимиздан. Хазон булди чин туйгулар пок орзулар....

Сени севмай қўйдим

Сени севмай қўйдим, рости гап, Эсламай ҳам қўйдим, кўп бўлди. Гарчи қувончлардан маҳрумдир дилим, Гарчи ҳижрон уни бошпана қилди......

Севгисиз дунёдан рохат изламанг

🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг Бевафолик ила бахтни кўзламанг Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг Бировга қалбаки кўнгил боғламанг.....

Севдим узим

Севдим узим Севди кузим Юракдаги Сунги сузим......

Хасад билан тулган бу фоний дунё

Хасад билан тулган бу фоний дунё, Сизга ёмон кузлар бокмасин билинг. Сизни балолардан асрамок учун, Кузларимни берай кузмунчок килинг....

Севиб колганими сезмай колибман...!

Хаёл дарёсига гарк булибман- у, Умрим утганини билмай колибман, Сизга гох гапириб,гох кулибман-у, Севиб колганими сезмай колибман...!...

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай, Агар куз ёш булсанг бир умир йиглай, Агар юрак булсанг куксимда асрай, Жонимсан жонимдан мен кандай кечай.......

Йиглама севгилим армон йигласин

Йиглама севгилим армон йигласин Сен учун замину замон йигласин Менку сени севдим севиш хам савоб Ёмгирлар ёгдириб осмон йигласин...

Качонки тошларда очилса гуллар

Качонки тошларда очилса гуллар. Качонки дарёда окмаса сувлар, Качонки кабрга койишса мени. Шунда унутишим мумкин мажнуним сизни...!...

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши  Окар кöздан ожизлик йоши  Йетмас екан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз. ...

Фикр қўшиш