Йиғламанг севги хакида шеър

Йиғламанг


Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб,
Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб.
Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!


Ким учун суянчиқ бўлган қалқонман,
Кимларнинг орзуси бўлган армонман.
Сизни бир юқламай қўйган ёмонман,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Беш кунлик дунёни омонат билинг,
Инсонсиз инсонга яхшилик қилинг.
Қўлингизни очиб дуолар қилинг!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Тонг чоғи шабнамдек гулларга қўнсам, 
Юзингизга томган ёмғирда бўлсам. 
Соғинсангиз тунлар тушларга кирсам!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Сизни севиш

Кипригингиз уйғотар титроқ, Нигоҳингиз ўзи иноят. Сизни севиш саодат, бироқ “Севаман” деб айтиш жиноят......

Сев

Кимлар жамолингга шайдо булади, Ишкингда куяди, адо булади. Сени севолмаслик хато булади, Сен хам мени сев, ёниб-ёниб сев......

Ёлғиз сени севаман фақат

Эҳтиросга лиммо-лим қалбим Тўлиб бўлган орзу муҳаббат Беихтиёр пичирлар қалбим Ёлғиз сени севаман фақат......

СМС ёзсангу, ёзмаса ёмон

Бировни севсангу севмаса ёмон Кимнидир кутсангу келмаса ёмон. Хажрида ёнсангу билмаса ёмон СМС ёзсангу, ёзмаса ёмон....

Асраганим сизсиз

Oрзулардан кизгонаман, хаёлимсиз Мен саволин тополмаган жавобимсиз Севаманда кизгонаман узгалардан Асраганим сизсиз пинхон ардогимсиз...!...

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг, Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан. Сўнг бегонадай менга термулдинг, Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан....

Сен борсан азизам ёлгиз эмасман...

Сен борсан азизам ёлгиз эмасман.. Калбаки севгига зор хам эмасман.. Сен мени бир умир севаман десанг.. Узгани хеч качон ёрим демасман.....

Кунгил йигкайдию жузкар кулади

Кунгил йигкайдию жузкар кулади. Тил хайт дейдию дил кетма дийди. Кузларим йулингда калбим кулингда. Кани энди доим булсанг ёнимда....

Сен дунёда бахтли булгин

Сен дунёда бахтли булгин, Сабабчиси мен булай. Бу дунёда кулиб юргин, Табассуминг мен булай. Якинларинг купу аммо, Энг якининг мен булай. Севганинг куп булса булсин, Севимлиси МЕН булай....

Сенсиз ҳаёт йўқ

Яхшиям биринчи муҳаббатимнинг гапларига лаққа тушмабман! Энг тутуриқсиз одамлар ошиқлар бўлса керак!.. Бирортаси шу пайтгача сўзида турмаган!.. «Сенсиз ҳаёт йўқ!» – деб, мана, пенсиягаям чиқди ўша биринчи муҳаббатим…...

Фикр қўшиш