Ҳаётнинг барча кўринишларида

Ҳаётнинг барча кўринишларида
Ҳаётнинг барча кўринишларида


🌱Ҳаётнинг барча кўринишларида менга таълим берган нарса шуки, сукут қилиб жим турган тил энг етук тил экан.

Шундай инсон болинг-ки...

Шундай инсон болинг-ки, сиз билан токнашган инсон табассум килсин. Сиз билан сухбатлашганлар эса озларини оз болсада бахтли хис этсин......

Биз уршамиз аразлашамиз

Биз уршамиз аразлашамиз Аммо бир биримизни шу кадар севамизки Хеч нарса хатто гап сузлар бизни ажрата олмайди Биз яна биргамиз!...

Ёлгизликни таьмини...

Ёлгизликни таьмини тотганлар жуда мехрибон булишади. Гамгин инсонлар эса жуда ёркин кулишади. Кийналган инсонлар эса доно булишади. Чунки уларни муаллими Хаёт....

Oллох мени сенли дунёда...

Oллох мени сенли дунёда сенсиз куймасин!...

Менга Аллох хакида гапириб беринг...

ПАРРАНДАларга "менга Аллох хакида гапириб беринг" десам улар чугурлашиб сайраб кетишди. КУЁШга "менга Аллох хакида сузлаб бер" десам у уз тафти билан борликни кизита бошлади. КОИНОТга "менга Аллох хакида сузлаб бер" десам у Аллохнинг конуниятидан заррача четга чикмай харакат килаётганини менга англатди....

Нишонга тегмаган ук кабидир.

Аллохга суяниб турганимда одамларнинг гаплари, нишонга тегмаган ук кабидир....

Хеч кимга хеч качон...

Хеч кимга хеч качон буткул ишониб колманг. Бугун чанкогингизни кондирган "Сув". Эртага сизни чуктириши хам мумкун....

Хеч ким изламаса!

Базида шундай жой булсаюу кетсанг!! Хеч ким изламаса! Oзим ва хаёлларим билан ёлгиз колсам!!...

Майли санга мехр...

Майли санга мехр билан боккан кузларимни хохлаганингча йиглат Факат сандан бошкасини севолмайдиган юрагимга озор берма илтимос.......

Гулим сен мендан жуда йирокдасан

Йигит: Гулим сен мендан жуда йирокдасан Киз: Ха Йигит: Нега биласанми? Киз: Нега? Йигит: Чунки онам дуо киладилар. Киз: Нима дейдилар ойижонимиз? Йигит: Бало казолардан узокрок юр деб Киз: Севмайсизда устумдан кулияпсиз Йигит:йуге Киз: Жиннивой Йигит: Жиннигинам офатгинам...!...

Фикр қўшиш