Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди севги хакида шеър

Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди
Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди


Тун чўкиб борлиқни домига ютди.
Кимдур мени эслаб, кимдур унутди.
Юрагим эриди ширин туш каби,
Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди.

Тоза юрак булса, каттик севардим

Бир тоза ишк булса, жоним берардим! Тоза калб булса, умрим берардим! Тоза дуст булса, дардим айтардим! Тоза юрак булса, каттик севардим!...

Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди

Тун чўкиб борлиқни домига ютди. Кимдур мени эслаб, кимдур унутди. Юрагим эриди ширин туш каби, Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди....

Азизам танхосан бевафо ёрсан

Азизам танхосан бевафо ёрсан Клбимга ут солган ажиб пинхонсан Кийнама калнбимни огрийди жоним Ахир шу юракда узинг хам борсан....

Нечун келмадинг

Сени кутдим, кутдим кўп узоқ Йўлларингга кўзларим муштоқ Келишингдан айлабон огоҳ Бевафо ёр нечун келмадинг?...

Согинсамда юрак тутиб

Согинсамда юрак тутиб, Мен ёнингга бормай севдим, Севганимни пинхон тутиб, Сенга дилим ёрмай севдим...!...

Бироз телбаман

Бироз телбаман, бироз аклли, Бироз магрур, Бироз бечора! Бирок жуда ошикман....

Азизим севгимиз абадий булсин

Азизим севгимиз абадий булсин Бахт бизга доимо кучогин очсин Чин севги дунёда булса бир дона У хам иккимизнинг севгимиз булсин...!...

Узоклашсам чорлайсиз атай

Узоклашсам чорлайсиз атай, Севолмайсиз уйин-эрмаксиз. Мен хам бахтнинг бахридан утай, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз. Оёгимдан узингиз чалиб, Яна суяб колган тиргаксиз. Эй хаётим, кетмайин улиб, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз....

Сени севаман ёлгон эмас

Сени севаман ёлгон эмас, Бу юракка дармон керак армон эмас, Сен борсанки калбим яшнар, Жоним менга сен керак бегона эмас...❤️❤️❤️...

Согинмасанг севги ширинмас

Согинмасанг севги ширинмас...! Хис килмашанг кадри билинмас...! Сенсиз хаёт менга кизикмас...! Бир умир севгимни унитмасанг бас...!!!...

Фикр қўшиш