Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди севги хакида шеър

Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди
Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди


Тун чўкиб борлиқни домига ютди.
Кимдур мени эслаб, кимдур унутди.
Юрагим эриди ширин туш каби,
Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди.

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай. Бахтли булинг бахтсизлигим сезмай кетай. Сиздан бездим мухаббатдан безмай кетай. Кузим тушди кузингизга ихтиёрсиз. Айриликдан сиз бунчалар бахтиёрсиз....

улсам хам барибир севаман сени!

Кузларим кур булса, курмасдим сени, Юрагим тош булса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби кийнасин мени, улсам хам барибир севаман сени!...

Биз бир-биримизни шундай севайликки

Биз бир-биримизни шундай севайликки, Биздан севгинглар охири нима булди деб сурашса, туй булди  деб жавоб берайлик...!...

Сизни севаман деб куполлик килгум

Тилимдан отилди бекийим сузлар, Яралар бойлади хуфтон дилингиз. Барига чидайсиз, кай бахтни кузлаб?, Менгинага колди нечун кунингиз?......

Сени севганларим ёдинга тушсин

Кимнидир согиниб ёлгиз колганингда, Сени севганларим ёдинга тушсин. Кисматинг олдида ожиз колганда, Мени куйганларим ёдинга тушсин......

Ҳаётимга қувонч берган азизимни соғиндим.

Ҳаётимга қувонч берган азизимни соғиндим. Дилимга нур бўлиб кирган қуёшимни соғиндим. Мени бахтли қила олган меҳрибоним сизни соғиндим....

Илк нигохим тушганда унга

Илк нигохим тушганда унга, Хеч кандай хис сезмаган эдим. Кунлар, ойлар, йиллар хам утди, Севиб колишимни билмаган эдим..!...

Кузатиш

Кўзлар кўзга яна нигорон, Бошга тушди бешафқат ҳижрон. Муҳаббатга йўлдош имтиҳон, Юрагингда мени олиб кет......

Согинч хакида шерлар

Насиб килар бизга хам дийдор,  Оллох килар бизни бахтийор. ...

Мен учун ҳам ўзингни асра

Севдим деган сўзингни асра, Мени кутган кўзингни асра, Сени топгум, ёнингга боргум, Мен учун ҳам ўзингни асра....

Фикр қўшиш