Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди севги хакида шеър

Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди
Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди


Тун чўкиб борлиқни домига ютди.
Кимдур мени эслаб, кимдур унутди.
Юрагим эриди ширин туш каби,
Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди.

Узоклашсам чорлайсиз атай

Узоклашсам чорлайсиз атай, Севолмайсиз уйин-эрмаксиз. Мен хам бахтнинг бахридан утай, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз. Оёгимдан узингиз чалиб, Яна суяб колган тиргаксиз. Эй хаётим, кетмайин улиб, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз....

Бунча йирокдасан мохим согиниб

Бунча йирокдасан мохим согиниб, Хажрингда юрагим куйиб бормокда. Висолингни курмок истаган кузга, Аччик алам ёши тулиб бормокда......

ИЗЛАМАНГ МЕНИ 💔

ИЗЛАМАНГ МЕНИ 💔 Қайларда қолдинг деб изламанг мени, Интизор кўзингиз ирмоғидаман. Йўқ, йўқ, мени деб довондан ошган, Чашми изтиробнинг қирғоғидаман....

Асраганим сизсиз

Oрзулардан кизгонаман, хаёлимсиз Мен саволин тополмаган жавобимсиз Севаманда кизгонаман узгалардан Асраганим сизсиз пинхон ардогимсиз...!...

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин Оддий бир сароб эмас бахт бирлаштирсин Умр буйи кулимдан тутган ёлгизим Бизни армон эмас такдир бирлаштирсин....

Кун келар бир буюк армон бўламан

Қайларда, ким билан вақтинг чоғ бугун. Юрган йўлларингда ким ўртоқ бугун. Юрагинг қалбимга кўп узоқ бугун. Ҳозирча ёдингда ёмон бўламан. Кун келар бир буюк армон бўламан....

Севгимни армонга алишгем келмас

Севгимни армонга алишгем келмас Хаёт бунца кийнама мани Севгимни мандан тортиб олиб Юрак багримни тиглама хаёт Oрзуларим ушалмас булиб кетма Ким б н кандай орзу килганим биласан Аллох Гулимни кузидаги ёшини артиб Унга узга б н шерин бахт тилашга Мажбур килмагин Аллох 😔😔😔...

Инсон борки севгига кодир

Инсон борки севгига кодир, Хар бир калбнинг эгаси бордир. Гар мухаббат сенга интилса, Юрагингда менга жой колдир....

Нега севдим

Нега севдим азоб берсада. Нега севдим қайғу берсада. Юрак санаб тоймас севгилим. Нега севдим юрак ўлсада....

Мен сизни севаман шак шухбасиз

🌹-----Мен сизни севаман шак — шухбасиз .🌹 🌹------Кузлариз курганда кувончим олам .🌹 🌹-------Кунлар келар бахтга етаклаймиз биз 🌹 🌹-------Мен билан булинг эй 🌹 🌹----------ЯГОНА ГУЛИМ —---🌹...

Фикр қўшиш