Сизни қаттиқ севган юрак сизники севги хакида шеър

Сизни қаттиқ севган юрак сизники
Сизни қаттиқ севган юрак сизники


Уйқусиз тунларим қалбим сизники,
Кўзимнинг ёши кўнглим сизники,
Ширинг орзуларим дардим сизники,
Сизни қаттиқ севган юрак сизники!

Сизни дейди...

Сизни дейди орзуларим, Тилакчаси, Йиглар ишкнинг жажжигина Юракчаси. Умрим сунгги тугагунча севай сизни, Сиз калбимнинг ёлгизгина Булакчаси....!...

Мен сизни севаман шак шухбасиз

🌹-----Мен сизни севаман шак — шухбасиз .🌹 🌹------Кузлариз курганда кувончим олам .🌹 🌹-------Кунлар келар бахтга етаклаймиз биз 🌹 🌹-------Мен билан булинг эй 🌹 🌹----------ЯГОНА ГУЛИМ —---🌹...

Кузингга урганиб колган бу кузлар

Кузингга урганиб колган бу кузлар. Эртага сендан узгасин кандай куради. Сузларинг ёдида саклаган бу юрак бил. Билмадим сендан узгасига кандай кунади..?...

Барчаси севгимдан билмас у хамон

Имкон қолмади бошқа севишга Бахорман айландим бир умир қишга Қолмади орзулар қолмади имкон Барчаси севгимдан билмас у хамон...

Сиз мени ўйламай яшаб кўрингчи

Хазонмас бахорлар яшайди менда.  Мени унутишни ўйлаб кўрингчи. Қаранг хаёлингиз шундай ўғирлай.  Сиз мени ўйламай яшаб кўрингчи......

Илк бора курганда

Сунги бор караб куй армонсиз кетай Токи эслаб юрай кора кузларинг узимни шу чиройинг билан бант этай Майлига тингламай ширин сузларинг......

Севги романтика хакида шер Калбимда армон

Кузда кувонч калбимда армон,  Билдирмадим буни хеч кимга.  Сен билмадинг, сен кулдинг шунда,  Факатгина йигладим озим....

Баҳт гулларига кўмилиб яшанг

Баҳт гулларига кўмилиб яшанг, Севги шаробига чўмилиб яшанг. Дунёда ҳеч билманг қайғу нелигин, Севиб яшанг доимо севилиб яшанг....

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

Дил огриги ёмон экан!

Тил чакар чаён екан дил огриги, улдиради илон екан дил огриги, Бесуяк тил йеткизган бу жарохатлар- Дил огриги ёмон екан дил огриги......

Фикр қўшиш