Кун келар бир буюк армон бўламан севги хакида шеър

Кун келар бир буюк армон бўламан
Кун келар бир буюк армон бўламан


Қайларда, ким билан вақтинг чоғ бугун.
Юрган йўлларингда ким ўртоқ бугун.
Юрагинг қалбимга кўп узоқ бугун.
Ҳозирча ёдингда ёмон бўламан.

Кун келар бир буюк армон бўламан.

Йўлингга тўшадим ошиқ кўнглимни.
Тош дилинг сезмади ҳаста дилимни.
Кулгу-ла ўйнадинг борим севгимни.
Юрагинг сезмаган туғён бўламан.
Кун келар бир буюк армон бўламан.

Ғурурим бир четга суриб қўйгандим.
Сен учун ҳокисор, ғариб бўлгандим.
Қадрим ерга ўзим кўмиб қўйгандим.
Билмадинг. Энди қадри осмон бўламан.
Кун келар бир буюк армон бўламан.

Туйғулар юрагинг ғашлаб кетганда.
Бевафо кўзларинг ёшлаб кетганда.
Кимдир юриб-юриб ташлаб кетганда.
Қалбингга қадалган пайкон бўламан.
Кун келар бир буюк армон бўламан.

Севги нима?

Севги бу - уйкудан уйгонганда калейсан деб уйкусираб килинган тонгги кунгирок Севги - овкат едингизми деб берилган савол Севги - иссикрок кийин деб айтилган буйрук Севги - узингизни эхтиёт килинг деб уялибгина айтилган суз Севги - кайдасиз йетиб бориб кунгирок килиб куйинг деб айтилган мехр Севги - хаёлда эмас....Хаётда яшаш Севги - минг марта...

Сенсиз мен

Сенсиз мен гўёки тушга ўхшайман, Уйғонсанг лахзада кетарман ўчиб. Сенсиз мен қанотсиз қушга ўхшайман, Кўкни севаману кетолмам учиб....

Юзин буриб кетмаса...

Бунча гузал булмаса Дилни вайрон этмаса Гаплар отсам эшитмай Юзин буриб кетмаса......

Биринчи севгим

Манзили йук, сафарга чиккан, Карвон булдинг, биринчи севгим. Сахрода, саробга йуликкан, Сарбон булдинг, биринчи севгим......

Яхши куриб юраверасиз

Илк севгига етолмасангиз, Хар дам хаёл сураверасиз. Ёрдан кечиб кетолмасангиз, Яхши куриб юраверасиз......

Сизни курганимдан бери бегонаман

Сизни курганимдан бери бегонаман Хайкириб юборгим келару жимман Кизганавераман сизни хаммадан. Рашк килганим билан сизга хеч кимман..!...

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача, Кириб келсанг куним узгача. Кувониб юраман борлигинг учун. Хаёт тимсолида зурлигинг учун. Унутма севгилим. Севиб утаман Йулларингга даста гул куйиб кетаман....

Шод яшанг гамга берманг кунгил

Шод яшанг гамга берманг кунгил, Сиз хам бу дунёнинг Дурдонасисиз. Хазонлардан асранг хаёт гулини, Ахир сиз кимнидир Бирдонаси сиз....

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин, Кур Севги нима Мухаббат нима? Кел сени бир зумга сендан айирай Кур сенли дунёда Сенсизлик нима...!...

Сиз барибир севиб коласиз

Эриб кетар калбингиз тоши  Oкар куздан ожизлик ёши  етмас экан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз......

Фикр қўшиш