Кун келар бир буюк армон бўламан севги хакида шеър

Кун келар бир буюк армон бўламан
Кун келар бир буюк армон бўламан


Қайларда, ким билан вақтинг чоғ бугун.
Юрган йўлларингда ким ўртоқ бугун.
Юрагинг қалбимга кўп узоқ бугун.
Ҳозирча ёдингда ёмон бўламан.

Кун келар бир буюк армон бўламан.

Йўлингга тўшадим ошиқ кўнглимни.
Тош дилинг сезмади ҳаста дилимни.
Кулгу-ла ўйнадинг борим севгимни.
Юрагинг сезмаган туғён бўламан.
Кун келар бир буюк армон бўламан.

Ғурурим бир четга суриб қўйгандим.
Сен учун ҳокисор, ғариб бўлгандим.
Қадрим ерга ўзим кўмиб қўйгандим.
Билмадинг. Энди қадри осмон бўламан.
Кун келар бир буюк армон бўламан.

Туйғулар юрагинг ғашлаб кетганда.
Бевафо кўзларинг ёшлаб кетганда.
Кимдир юриб-юриб ташлаб кетганда.
Қалбингга қадалган пайкон бўламан.
Кун келар бир буюк армон бўламан.

Севги Дунёсидан излангиз мени...

Гохи керак булсам сизларга агар. Шунчаки дунёдан изламанг мени. Кимгадир ёкарман кимлар суймайди Oртимдан ёмон суз сузламанг мени......

Юрагим бунчалар исён кутарма

Юрагим бунчалар исён кутарма, Илтимос бир муддат йигламай тургин. Биламан хаётдан анча туйгансан. Хеч булмаса у учун тухтамай ургин....

Факат мени унут дема...

Мендан истаган нарсангни сура, Нима сурасанг хаммасига ваъда Беришим мумкун. Факат мени унут дема. Буни хатто узимданам Илтимос килолмайман....

Дил огриги ёмон экан!

Тил чакар чаён екан дил огриги, улдиради илон екан дил огриги, Бесуяк тил йеткизган бу жарохатлар- Дил огриги ёмон екан дил огриги......

Умр дарё каби оқавераркан

Умр дарё каби оқавераркан, Кунлар эрта сари боқавераркан, Ёнингда мехрибон ёринг бўлса ҳам, Илк севги юракни ёқавераркан!...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Биласизми, кимлар севади

Биласизми, кимлар севади? Рашк килишни билганлар, Ахдига вафодор булганлар севади. Синовларга бардош берганлар, Oркага кайтмаслар севади. Гап сузлардан куркмаслар, Oллох берган неъматни увол килмаслар севади. Ана ушаларга висол ва бахт насиб этади....

Сизни илк бор учратганимда

Қуш мисоли само кезгандим Ўзни бахтли инсон сезгандим. Ўша кундан кейин ўзгардим Сизни илк бор учратганимда......

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Сиз мени унутиб куйдингиз

Кайлардасиз кай хаёлларда Севгимдан ишкимдан туйдингиз. Юрагим сезяпти шу кунлар. Сиз мени унутиб куйдингиз......

Фикр қўшиш