Тугулган кунинг билан синглим тугулган кун табрик шеър

Тугулган кунинг билан синглим


Сендай дардкаш, йукдир мехрибон.
Харкандай холатда саклаган сирим.
Сени яхши кураман ишон.
Тугулган кунинг билан синглим.

Тугулган кунингиз билан она

Доим кулиб юринг табассум билан. Яшанг доим бахтга ошёна. Мехрдан пойизга тушайман гилам. Тугулган кунингиз билан она....

Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо

Кераксиз инсонга айланманг асло, Кераксиз булишдан асрасин Худо! Бахт-у саодатдан етмасин жудо, Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо! Тугилган кунингиз билан, кадрдоним!...

Тугилган кунингиз билан дада

Сиз менинг савлатим, сиз менинг фахрим. Ишончли калконим, хаётга далда. Хаётда такрорсиз, энг олий бахтим. Тугилган кунингиз билан дада....

Хар кунингиз утсин байрамдай хар он!

Бахор чечаклари булсин армугон, Сиз нурли инсонсиз бахтли бегумон, Байрамла кутлайман булинг шодумон, Хар кунингиз утсин байрамдай хар он! Тугилган кунингиз муборак булсин!...

Умрингизда тулиб тошсин бахт-омад

Умрингизда тулиб тошсин бахт-омад. Аллохдан тилаймиз чексиз саодат. Якинлар бахтига булинг саломат. Тугилган кунингиз булсин муборак!...

Сиздек инсонларни купрок яратсин!

Тилаклар ичида излаб топганим, Аллох нигохини сизга каратсин. Ягона утинчим Аллохдан бу кун, Сиздек инсонларни купрок яратсин! Таваллуд айёмингиз кутлуг булсин!...

Тилагим доимо ёдида туринг

Тилагим доимо ёдида туринг, Севган ёрингизни хаёли булиб. Бир умр шодумон, зафарли юринг, Дунёнинг энг бахтли инони булинг...

Тугилган кун ингиз билан опам

Сохталик купайди, табийдан бугун. Сиз билан бутундир гар дунё биркам! Энг содик дустимсиз укангиз учун. Тугилган кун ингиз билан опам....

«ТАВАЛЛУД АЙЁМИЗ МУБОРАК ОНА»

Кулсин қуёш бу кун ўзгача, Бу кун азиз менга шу сана, Туринг дейман дунё тургунча,  Таваллуд айёмиз муборак Она!...

Тугилган кунингиз билан!

Сокин тунда безота килиб, Энг сунггилар сафида булиб. Сузларимни гулдаста билиб, Дейман Тугилган кунингиз билан!...

Фикр қўшиш