Тугулган кунинг билан синглим тугулган кун табрик шеър

Тугулган кунинг билан синглим


Сендай дардкаш, йукдир мехрибон.
Харкандай холатда саклаган сирим.
Сени яхши кураман ишон.
Тугулган кунинг билан синглим.

Хар кунингиз утсин байрамдай хар он!

Бахор чечаклари булсин армугон, Сиз нурли инсонсиз бахтли бегумон, Байрамла кутлайман булинг шодумон, Хар кунингиз утсин байрамдай хар он! Тугилган кунингиз муборак булсин!...

Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо

Кераксиз инсонга айланманг асло, Кераксиз булишдан асрасин Худо! Бахт-у саодатдан етмасин жудо, Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо! Тугилган кунингиз билан, кадрдоним!...

Бугун дилда ажиб хаяжон

Бугун дилда ажиб хаяжон, Бу кун куёш узгача порлар. Бугун сизни ширин орзулар, Яна бир бор багрига чорлар......

Тилагим доимо ёдида туринг

Тилагим доимо ёдида туринг, Севган ёрингизни хаёли булиб. Бир умр шодумон, зафарли юринг, Дунёнинг энг бахтли инони булинг...

Истар эдим дунёда факат

Истар эдим дунёда факат, Бахтли хаёт сизга ёр булсин. Бокиб турган шахло кузлариз Яна минг минг бахорни курсин!...

Тугилган кун ингиз билан опам

Сохталик купайди, табийдан бугун. Сиз билан бутундир гар дунё биркам! Энг содик дустимсиз укангиз учун. Тугилган кун ингиз билан опам....

«ТАВАЛЛУД АЙЁМИЗ МУБОРАК ОНА»

Кулсин қуёш бу кун ўзгача, Бу кун азиз менга шу сана, Туринг дейман дунё тургунча,  Таваллуд айёмиз муборак Она!...

Тугулган кунинг билан синглим

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. Харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим....

Энг ширин орзуларни тилайман сизга

Муборак айёмнинг тиник тонгидай, Мусаффо рангларга тулганда борлик. хушбуй табиатнинг йетти рангидай, Oсмон гардишида колганда ёрлик. Энг порлок туйгуларни тилайман сизга, Энг ширин орзуларни тилайман сизга. Тугилган кунингиз булсин муборак!...

Тугилган кун билан табрик сингил учун

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим. ...

Фикр қўшиш