Бир умр йулингизда интизор кузим севги хакида шеър

Бир умр йулингизда интизор кузим
Бир умр йулингизда интизор кузим


Бир умр йулингизда интизор кузим
Доимо сизни деб яшайман узим
Сиз учун дилдаги энг ширин сузим
Хар онда биргаман сизла азизим

Тоза юрак булса, каттик севардим

Бир тоза ишк булса, жоним берардим! Тоза калб булса, умрим берардим! Тоза дуст булса, дардим айтардим! Тоза юрак булса, каттик севардим!...

Хаётим ганимат узим ганимат

Хаётим ганимат узим ганимат, Сизни кизгонганим рашким ганимат. Кун келиб танамни тарк этса рухим, Билмайсизки хатто сузим ганимат..!...

Мен шу ёмон кизни яхши кураман

Корайиб йуколар шафакнинг юзи, Туннинг кучогида бедор юраман. Бир киз бор – дунёнинг энг ёмон кизи, Мен шу ёмон кизни яхши кураман....

Кайтадан берилса менга бу хаёт

Кайтадан берилса менга бу хаёт. Розиман ГУЛИМ сиз учун яна куярдим. Ишонмасман деманг сузларингиз гумон. Яна танлаб - танлаб ГУЛИМ сизни севардим. 💞...

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим, Қайданам билардинг, ошиқлегимни. Қайданам билардинг, ишқий байтларим, Бир сенга аталган қўшиқлегини......

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

Севги романтика хакида шер Калбимда армон

Кузда кувонч калбимда армон,  Билдирмадим буни хеч кимга.  Сен билмадинг, сен кулдинг шунда,  Факатгина йигладим озим....

Юринг бахтни излаб кетамиз бугун

Юринг бахтни излаб кетамиз бугун Бахтсизлар индамай жим қолаверар Шундай чарчаб кетдим севгидан беун Бошимга хар куни ғам солаверар......

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин Оддий бир сароб эмас бахт бирлаштирсин Умр буйи кулимдан тутган ёлгизим Бизни армон эмас такдир бирлаштирсин....

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай, Агар куз ёш булсанг бир умир йиглай, Агар юрак булсанг куксимда асрай, Жонимсан жонимдан мен кандай кечай.......

Фикр қўшиш