Шоир Курбон узбекча шер севги хакида шер

Шоир Курбон
Шоир Курбон

Ошик дарди. 
Мен сени севаман борим , 
Мендек хеч ким севолмас 
Сенга курбон этай жоним, 
Юрак сен-сиз яшолмас. 
Сенсиз дилим гамга тулар, 
Сенда эрур кувонч бахтим 
Нурсиз утар куну-тунлар, 
Тарк айлама менинг ахдим. 
Менга назар соларсан ох 
Дарё булиб тошарман 
Гар овозинг эшитсам вох, 
Сенга томонга окарман ..!Фикр қўшиш