Ишк кушиги узбекча шер севги хакида шер

Ишк кушиги

Ишк кушиги 
Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман 
Куёши чикмаган булутли кунман 
Бутун борлигини сукунат босган 
Парийсин йукотган куриган кулман 
Ошикман кулимда хидсиз гулларим 
Кел гузал сен менинг атру ифорим 
Атрофга карайди излаб кузларим 
Узингсан керагим узинг дилбарим 
Майли сен жонгинам олгин жонимни 
Майлига бахш этай бутун умримни 
Факат сен рад этма менинг севгимни 
Сен ила яшайман севиб узингни!!

Фикр қўшиш