Тушда Юлдуз курса

Тушда Юлдуз курса
Тушда Юлдуз курса

Юлдузлар олис истак, олий билимнинг белгисидир. Тушда учайотган юлдузни кузатайотган болсангиз, бу бахтли хайотдан, барча езгу истакларингизнинг, хатто озингиз ишонмаган хохишларингизнинг ройобга ошишидан башорат килади. Агар учайотган юлдузлар коп болса, бундай туш келгусида йер юзасида кучли дол йогиб, барча кишлок хожалиги екинларини яксон килишидан дарак беради. Йердага инсоният йил бойи очарчилик кечиради. Тушда алвон юлдузларни кориш - келажакда Россияда хокимият тепасига бир гайратли инсон келиб, давлатни вайроналикдан котариб, дунйодаги енг кудратли давлатга айлантиришни билдиради. Алвон юлдузлар Кремл юлдузларини билдиради. Агар тушда коплаб митти юлдузларни корсангиз, келажакда сиз АКДИдан кандайдир малумот оласиз. Ехтимол, бундай туш АКДИда рой берадиган вокеа бутун дунйони ларзага келтириши аломатидир. Агар сиз тушингизда юлдузлар томон учайотган болсангиз, сиз келажакда бошка саййорага борувчи космик експедисиянинг иштирокчиси боласиз. Ехтимол, бу туш бошка саййорада хайот нишонаси мавжудлигидан башорат беради. Тушингизда йоруг кун ортасида коринган юлдузларни корсангиз - бу келажакда хокимиятга муносиб кишиларнинг келиши ва улар томонидан барча давлатлар ортасида доимо тинчлик орнатилишига еришилишидан далолатдир. Барча халклар тотувликда яшайдилар. Туш корувчига бундай туш обру-ётиборли кишилар билан танишишини билдиради. Агар сизга барча юлдузларнинг осмондан гойиб болиши туш коринса, бу качонлардир коинотда жиддий халокат юз беришидан шохидлик беради. Бунга йемирилиб борайотган Фаетон саййораси сабабчи болади. Унинг парчалари коплаб саййораларга аник хавф солади. Тушда сувдаги юлдузлар шўласини кузатиш - буйок кашфийотни айон етади. Одамга ухшаш тирик мавжудотлар яшайдиган номалум саййора топилади. Туш корувчига бундай туш у шугулланайотган сохада буйок кашфийот юзага келишини англатади. Тушда жуда йоркин юлдузни кориш - куйош янглиг юлдузнинг топилишидан шохидлик беради. Айнан шу юлдуз узок келажакда йер куррасини йоритади. Агар тушингизда юлдуздан чикайотган совукликни хис етсангиз - бу доимий киш аломатидир. Тогрироги, шундай пайт келадики, йер юзини бир неча минг йиллар давомида муз коплайди. Осмонда яккаю ягона, аммо жуда йоркин юлдуз тушингизга кирса - бу он йилдан сонг сизнинг такдирингиз бошкаларнинг ичидан ажралиб чикишини ва янги кашф килинган саййора каби ахамият касб етишини айон етади. Агар юлдузнинг каттик учайотгани тушингизда коринса - уйланган лойиханинг жуда куп йиллардан сонг ройобга ошишидан далолатдир. Тушда юлдузлар учайотган жойда пайдо болиш жуда копчилик тосатдан дучор боладиган халокатдан далолатдир. Тушда янги юлдузни кашф етиш – он марта ой толгандан кейин сизга каттик тасир корсатадиган кандайдир хатар юз беришини билдиради. Юлдузли хариталарни органиб, унга сайохат йоналишларини белгилайотганлик тушга кирса - бундай туш екологик танглик кочайишидан ва алохида хавфли худудлардан кучиш копайишидан дарак беради.  Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.

Изохлар 1

  1. Офлайн
    007
    007 22 апреля 2020 05:01
    Койил. Гап йук!

Фикр қўшиш