Musofirda yurgan barcha barchaga

Musofirda yurgan barcha barchaga
Musofirda yurgan barcha barchaga

Musofirda yurgan barcha barchaga
Alloh huddi shunaqa boglam boglam dollarlarni nasib qilsin
Amin.

Fikr qo'shish