Izhor

Izhor


Qar. Izhoriddin

Zaymiddin

Dinning yo'lboshchisi, raxnamosi, din sardori...

Balliboy

Qoyil, tasanno, maqtovga sazovor yoki shirin, suyukli...

Jiba

Jibadek (metaldan to'sib yasaldan xarbiy kiyim) mustaxkam, ximoyalangan bola...

Idrok

Aqlli, bilimdon, fahm-farosatli...

Zoxirmirza

Nurli, ochiq chexrali va o'qimishli, martabali bola...

Aliaxror

Ali (qar.) oliy ximmatlilarning sardoridir yoki qar. Ali va Axror...

Bobokishi

Bobosi o'rnini bosuvchi bola...

Do'stqor

Ext.: Do'stqora (qar.)...

Dodvand

Odil, adolatli, to'g'ri fikrlovchi...

Zarifho'ja

Ho'jalar naslidan bo'lgan pokiza yoki zukko bola...

Fikr qo'shish