Indira

Indu - oy demakdir. Indira veda dinidagi iloha (xudo)lardan biri va u momaqaldiroq, yomg‘ir xudosi hisoblanadi

Fikr qo'shish