Yaxshi hulq ko'p...

Yaxshi hulq ko'p...
Yaxshi hulq ko'p...

Yaxshi hulq ko'p yomonliklarni berkitadi,..
Huddi yomon hulq ko'p yaxshiliklarni berkitganidek.Fikr qo'shish