Xayot yullarida eng kuchli qurol bu AQL

Xayot yullarida eng kuchli qurol bu AQL
Xayot yullarida eng kuchli qurol bu AQL

Xayot yullarida eng kuchli qurol bu AQL.
Eng kuchli ximoya bu Sabr.
Eng og‘ir zarb bu Qalb og‘rigi.Fikr qo'shish