Karimqul

Karimqul

Saxiy, saxovatlining quli, ya’ni Allohning quli, bandasiFikr qo'shish