Karomulla

Karomulla

Allohning muruvvati, olihimmatligi yoki Allohning qadrli, e’zozli bandasiFikr qo'shish