Katta

Katta

Ulkan, ulug‘. Oiladagi birinchi farzand. Shakllari: Kattabek, Kattaboy, KattajonFikr qo'shish