Mehrda ajib bir sexr bo'larkan uzbekcha she'r

Mehrda ajib bir sexr bo'larkan
Mehrda ajib bir sexr bo'larkan

Mehrda ajib bir sexr bo'larkan
Ul mehr yurakga muhr bo'larkan
Kapalak bir kunlik umr ko'rsa xam
Gullardan yuz yillik mehr ko'rarkan!

Fikr qo'shish