Keldiqurbon

Keldiqurbon

Qurbon oyi (zulhijja - qamariya yil hisobida 12 oy)da tug‘ilgan bolaFikr qo'shish