Keltosh

Keltosh

Oramizga kelsin, yashasin va toshdek mustahkam bo‘lsin yoki toshdek mahkam, ya’ni o‘lmas bo‘lib kelsin

Fikr qo'shish