Mehr niqobini kiymang

Mehr niqobini kiymang
Mehr niqobini kiymang

Mehr niqobini kiymang
u qalbda bo'lmasa befoyda...

Fikr qo'shish