Vafosi bo'lmaganning...

Vafosi bo'lmaganning...
Vafosi bo'lmaganning...

Vafosi bo'lmaganning har doim bahonasi bo'ladi.

Fikr qo'shish