Biz egasizlikni juda yaxshi bilamiz...

Biz egasizlikni juda yaxshi bilamiz...
Biz egasizlikni juda yaxshi bilamiz...

– Biz egasizlikni juda yaxshi bilamiz.
Shuning uchun ham "Ketaman" deganga "Ketaver" demasdan "Allohga omonat" deb ataymiz.

Fikr qo'shish