Ana endi o'rtamizdagi tuyg'ular...

Ana endi o'rtamizdagi tuyg'ular...
Ana endi o'rtamizdagi tuyg'ular...

Ana endi o'rtamizdagi tuyg'ular bir-birimiznikiga o'xshadi....!
Endi senam men uchun "baribirsan"....

Fikr qo'shish