O'zim azob bilan qolipman... ayrilik haqida sher

O'zim azob bilan qolipman...
O'zim azob bilan qolipman...

Seni yomg'irlardan himoya qilibmanu...
O'zim har gal yomg'irda qoyipman...
Seni azoblardan himoya qilipmanu...
O'zim azob bilan qolipman....

Fikr qo'shish