Yomg‘iri yo‘q chaqmoq chaqnasa...

Yomg‘iri yo‘q chaqmoq chaqnasa...
Yomg‘iri yo‘q chaqmoq chaqnasa...

Yomg‘iri yo‘q chaqmoq chaqnasa, o‘t-o‘lanlar unib chiqmaydi. Shuningdek, ixlosi yo‘q amal bo‘lsa, undan yaxshilik va xayr unib-o‘smaydi

Fikr qo'shish