Jarohatlamang

Jarohatlamang
Jarohatlamang

Gohida o‘zgalar qalbiga birgina jarohat yetkazasiz, lekin uni ming marta uzr so‘rash bilan ham tuzatib bo‘lmaydi.

Fikr qo'shish