Alloh bir ishni kechiktirsa, faqat yaxshilik uchundir

Alloh bir ishni kechiktirsa, faqat yaxshilik uchundir
Alloh bir ishni kechiktirsa, faqat yaxshilik uchundir

Alloh bir ishni kechiktirsa, faqat yaxshilik uchundir.
Bir ishdan seni mahrum qilsa, faqat yaxshilik uchundir.
Ustingga balo-ofat tushirsa, faqat yaxshilik uchundir.
O‘kinma! Alloh faqat yaxshilikni ravo ko‘radi!

Fikr qo'shish