Robbingga xuddi uni ko‘rib turganingdek duo qil!

Robbingga xuddi uni ko‘rib turganingdek duo qil!
Robbingga xuddi uni ko‘rib turganingdek duo qil!

Robbingga xuddi uni ko‘rib turganingdek duo qil! Sen uni ko‘rmasangda, u seni doim ko‘rib turibdi...

Fikr qo'shish