Hech kimning qalbiga ozor bermang...

Hech kimning qalbiga ozor bermang...
Hech kimning qalbiga ozor bermang...

Hech kimning qalbiga ozor bermang.
Umr qisqa. Qabrimizda bizni duoibad emas, duoixayr qiladigan kishiga muhtoj bo‘lamiz.

Fikr qo'shish