Qay holatda va qanday mansab egas...

Qay holatda va qanday mansab egas...
Qay holatda va qanday mansab egas...

Qay holatda va qanday mansab egasi bo'lishdan qat'iy nazar
Jaynamoz ustida o'tirgan inson
Alloh uchun eng aziz va eng ulug' insondir

Fikr qo'shish