Zarqalam

Zarqalam

Qizil qalam, tilla qalamFikr qo'shish