Dunyodagi quloqni teshib yuboradigan...

Dunyodagi quloqni teshib yuboradigan...
Dunyodagi quloqni teshib yuboradigan...

Dunyodagi quloqni teshib yuboradigan eng qattiq ovoz, azob tortayotgan mazlumning sukunatidir.Fikr qo'shish