Zafarho'ja

Zafarho'ja

Ho'jalar naslidan bo'lgan bahtli, toleli baland bolaFikr qo'shish