Zafarho'ja

Ho'jalar naslidan bo'lgan bahtli, toleli baland bola

Fikr qo'shish