Zaxiriddin

Zaxiriddin

Nurli, ravshan, chexrasidan nur yog'iluvchi yoki dinning posboni, ximoyachisiFikr qo'shish