Ziyoali

Alining mexri, muruvvati tufayli erishilgan o'g'il yoki Alining tuxfasi, in'omi

Fikr qo'shish