Ziyor

Ziyor

Ziyoratchi, muqaddas joylar, avliyolarga sig'inuvchi yoki xojiFikr qo'shish