Ziyor

Ziyoratchi, muqaddas joylar, avliyolarga sig'inuvchi yoki xoji

Fikr qo'shish