Ziyoriddin

Dinga amal qiluvchi, sig'inuvchi; xoji

Fikr qo'shish