Ziyoho'ja

Ho'jalar naslidan bo'lgan nurli, bahtu iqbolli bola

Fikr qo'shish