Ziynatillox

Ziynatillox

Ziynat, boylik, bebaxo, qadrli ma'nolarida keladi. Allox bergan ziynatFikr qo'shish