Ziynatillox

Ziynat, boylik, bebaxo, qadrli ma'nolarida keladi. Allox bergan ziynat

Fikr qo'shish