Ziyodbek

Ko'p, ortiq, afzal manosini beradi. Biror ortig'I bo'lgan bola

Fikr qo'shish